Brainstorm Meeting "Circular Packaging"

Om de Roadmap Voedingsverpakkingen van de Toekomst vorm te geven, willen we de specifieke noden, barrières & uitdagingen van bedrijven via interactieve brainstormsessies in kaart brengen om zo cross-sectorale opportuniteiten te identificeren.

Uit de Algemene Brainstormmeeting en eerdere gesprekken met de industrie kwamen o.a. het thema “Circular Packaging”.

Deelname aan de brainstorm meeting gebeurt bij voorkeur vanuit verschillende oogpunten, dus verschillende functies uit eenzelfde bedrijf kunnen deelnemen (bv. Marketing & O&O Product Development).

Voor logistieke redenen vragen we u om zo snel mogelijk uw deelname met het aantal personen te confirmeren via de inschrijvingsmodule: https://goo.gl/forms/bykgzqpZSAdhgAtK2.

De spreker die deze brainstorm meeting gaat inspireren, is Lieven Stalmans (Borealis Group Manager Energy & Environment and member of Plarebel, a non-profit organisation promoting recycling of all plastic waste)(https://www.borealisgroup.com/ & http://www.epro-plasticsrecycling.org/companies/17)

Inschrijvingen zijn beperkt tot 45 personen om de brainstormmeeting zo interactief mogelijk te kunnen laten verlopen.

Graag specifiëren aan welke brainstorm meeting(s) u graag deelneemt.

Inschrijven kan tot dinsdag 27 november tot 17u.

WAAROM DEELNEMEN?

Tegen 2025 zal de wereldpopulatie aangegroeid zijn tot 8 miljard mensen; de uitdaging om een extra miljard monden te voeden is zonder weerga!

Door de groeiende wereldbevolking, de verstedelijking en ook klimaatveranderingen wordt de ontwikkeling van innovatieve verpakkingen, in de breedste zin van het woord, steeds belangrijker.

Onze verpakkingsindustrie is gefocust op de ontwikkeling van oplossingen die de voedselveiligheid maximaal bevorderen met behoud van nutritionele waarde tegen competitieve prijzen.

Daarbij komen nu de nieuwe noden zoals traceability, Authenticate, Inform, Add Value, Secure & Reduce Waste.

In een globale markt waar verandering een constante is, moeten bedrijven snel en proactief op nieuwe mogelijkheden & noden inspelen.

Innovaties in deze sector zijn dus cruciaal om competitief te blijven!

Deze Roadmap Voedselverpakkingen van de Toekomst is in uw belang!

Locatie

Hotel Beveren
Gentseweg 280
9120 Beveren-Waas
https://www.hotelbeveren.be/

wanneer

30 november, 11 - 15u30


Keer terug