Duurzaamheid in de voedingssector - Verpakking

Op 8 maart 2017 organiseert ie-NET in samenwerking met Pack4Food een studieavond over duurzaamheid in de voedingssector, meer bepaald over de rol die verpakking daarin speelt.
Er zal aandacht geschonken worden aan spanningsvelden met andere functionaliteiten, de meest recente ontwikkelingen op vlak van bio-plastics, de mogelijkheden tot recyclage en het recycleerbaar maken van verpakking. Ten slotte wordt er ook gefocust op de plaats van verpakking binnen de ruimere levenscyclus van haar componenten.

Meer info vindt u hier en inschrijven kan via het formulier.


Keer terug