Slotevent CheckPack

Met CheckPack willen de onderzoekers een optische sensor ontwikkelen die in een voedselverpakking zit en zo kan vertellen of een product al dan niet nog consumeerbaar is, zonder dat de verpakking geopend moet worden. Dat kan ervoor zorgen dat voedsel minder snel weggesmeten wordt en er dus minder verloren gaat.

“We hebben ons vooral toegelegd op vlees- en visverpakkingen, omdat dat in Vlaanderen twee belangrijke voedingssectoren zijn”, verklaart prof. Frank Devlieghere (faculteit Bio-ingenieurswetenschappen, Universiteit Gent), die het project in goede banen heeft geleid. “Bovendien zijn die producten het minst houdbaar, dus komt zo’n sensor hier het meest van pas. In een later stadium hebben we de sensor ook verwerkt in groenten- en fruitverpakkingen, of bij droge voeding.”

Dit project kwam tot stand met steun van het VLAIO en werd gecoördineerd door UGent, in samenwerking met het expertisecentrum Food2Know.

Slotevent

Op 24 oktober 2017 organiseert Food2Know, in samenwerking met Flanders' FOOD en Catalisti, een slotevent voor het project CheckPack dat over sensoren in voedselverpakkingen gaat in Technopolis, Mechelen. Het event is zowel bedoeld voor wetenschappers als mensen uit de bedrijfswereld.

Het verloop van het event is als volgt:

  • 13.00 – 14.00: Lunch
  • 14.00 – 14.30: CheckPack food sensor – context - prof. dr. ir. F. Devlieghere (UGent)
  • 14.30 – 15.00: CheckPack food sensor – results - dr. ir. M. Vanderroost (UGent)
  • 15.00 – 15.30: Sensors & food quality monitoring systems - dr. ir. J. Heising (WUR)
  • 15.30 – 16.00: Coffee break
  • 16.00 – 16.30: Towards fully-equipped (food) packaging monitoring systems: state of the art, challenges and perspectives - Ricardo Chedrauy (COO Hanhaa, UK)
  • 16.30 – 17.30: Smart packaging – challenges for the future
  • 17.30: Reception

Wilt u zich inschrijven? Vul dan het inschrijvingsformulier in.

Parners logos


Keer terug