Opleiding Duurzaamheid en Verpakking

Indien relevant, gelieve een naam of afdeling op te geven aan wie wij de factuur mogen richten.
Indien u niet meer zou kunnen deelnemen, moet u minimum 5 werkdagen voor de opleiding mailen naar info@pack4food.be (zoniet zult u alsnog een factuur ontvangen)