Historie

Pack4Food werd in 2005 opgericht in het kader van een IWT-TD (Technologisch dienstverleningsproject) binnen UGent. Intussen is Pack4Food omgevormd tot een VZW en wordt naast advies omtrent het verpakken van levensmiddelen ook aandacht besteed aan onderzoek in nauwe samenwerking met verschillende kennisinstellingen. De verschillende onderzoeksonderwerpen worden gedefinieerd vanuit de collectieve noden van de leden-bedrijven.

Pack4Food heeft de voorbije jaren ook al enkel collectieve onderzoeksprojecten succesvol afgerond waarvan de resultaten ruim verspreid worden. Daarnaast geeft Pack4Food ook regelmatige lezingen op (inter)nationale seminaries rond de verschillende thema's binnen het verpakken van levensmiddelen. Op basis van onderzoeksresultaten werd ook een software programma PredOxyPack ontwikkeld dat de zuurstofevolutie in de kopruimte van een verpakking simuleert.


Keer terug: Over ons