Covid-19: Pack4Food blijft bereikbaar

Ondanks de aanhoudende crisis, staat de voedings- en verpakkingsindustrie niet stil. Pack4Food blijft dan ook bereikbaar en we staan steeds klaar voor uw verpakkingsvragen. Ook luisteren we graag naar nieuwe projectideeën. Dit kan door een mail te sturen naar één van onze project managers of naar het algemeen infoadres: info@pack4food.be.

Zoals u misschien weet, werkten Pack4Food en de speerpuntclusters Flanders' FOOD (voeding), VIL (logistiek), SIM (nieuwe materialen) en Catalisti (chemie en kunststoffen) in 2018-2019 aan de Roadmap ‘Voedingsverpakkingen van de Toekomst’.

Deze Roadmap zet de onderzoekslijnen uit voor de komende jaren (2020-2030) om samen met de industrie, overheids- en kennisinstellingen geavanceerde verpakkingen te ontwikkelen, gefocust op de noden van de toekomst.

In deze Roadmap 'Voedingsverpakkingen van de Toekomst’ wordt de visie en strategie van de voedselverpakkingen beschreven met 2030 als horizon, in 4 thema’s:

  -Circulaire verpakkingen

  -Actieve, Intelligente (A&I) en Gepersonaliseerde voedselverpakkingen

  -Voedselverpakkingen en Logistieke Processen

  -Thema overschrijdend: Voedselverpakkingen en Artificiele Intelligentie (AI)

Aarzel niet om ons te contacteren indien u vragen hebt of een projectidee dat aansluit op deze Roadmap of specifieke noden of verzoeken hebt i.v.m. het duurzaam verpakken binnen uw bedrijf. We kunnen samen op zoek gaan naar manieren om dit projectidee te ondersteunen!

Met de steeds toenemende aandacht voor circulaire verpakkingen licht Pack4Food ook graag nog even het project CIRCOPACK toe. CIRCOPACK is een COOCK-project gecoördineerd door Pack4Food in samenwerking met Flanders’ FOOD. Het project zoomt in op een heel aantal verpakkingsconcepten en vergelijkt hen voor wat betreft milieu-impact via LCA-methodologie (Life Cycle Assessment), waarbij de volledige verpakkingsketen in rekening wordt gebracht inclusief end-of-life opties en recyclagestrategieën (bv. ontinkten van folies, mechanische recyclage, chemische recyclage). Verschillende levensmiddelen (kort, middellang en lang houdbare producten) worden uitgelicht, verpakt in een referentie materiaal (vaak aardolie gebaseerd) en verschillende alternatieven (vaak op basis van recycled content, van biogebaseerde oorsprong of met alternatieve barrièrelagen). Houdbaarheidstesten zullen uitgevoerd worden op de verpakte levensmiddelen en de verpakkingen zullen geëvalueerd worden op vlak van milieu-impact, recycleerbaarheid en kwaliteit van het recyclaat. De resultaten van dit project zullen worden geïntegreerd in een handige online tool, die het voor bedrijven eenvoudiger maakt een meer doordachte keuze te maken bij de grondstoffenselectie voor levensmiddelenverpakkingen.

Wilt u:

  -als eerste beschikken over de volledige milieu-impactstudie van levensmiddelen verpakt in verschillende verpakkingsconcepten?

  -als eerste de online tool testen, in gebruik nemen en verfijnen om inzicht te krijgen in de resultaten van uw huidige en gesimuleerde verpakkingsmaterialen of -processen met als doel uw toekomstige marketing, product- en verpakkingsontwikkelingen en strategische processen te definiëren of bij te sturen en dus uw concurrentiepositie versterken?

  -netwerken met bedrijven over de keten heen, inclusief recyclagebedrijven?

  -Meer tips en tricks ontvangen omtrent het duurzaam verpakken van levensmiddelen?

Deelname aan dit interessant, cross-sectoraal project kan nog steeds! Bij interesse, contacteer zeker Pack4Food: marilien.van.oudenhove@pack4food.be.

Verder wil Pack4Food in 2020 graag een nieuwe reeks netwerkevenementen lanceren. Dit zullen roadshows, incl. matchmaking sessies zijn, met als centraal thema ‘Circulariteit’.

De bedoeling van deze roadshows is om op een laagdrempelige manier, de nieuwste innovaties of technologieën die de circulariteit van verpakkingen en verpakkingsprocessen ondersteunen, meer kenbaar te maken bij kleine en middelgrote ondernemingen in de voedingsindustrie.

Hierbij willen we de leveranciers van deze nieuwe technologieën en verpakkingsoplossingen aan het woord laten om daarna een matchmaking sessie te houden, waarbij aanwezigen de kans krijgen om in gesprek te gaan met één of meerdere sprekers over mogelijke verpakkingsoplossingen en/of innovaties voor hun specifieke noden.

Een eerste roadshow, incl. matchmaking sessie is gericht op de plastic industrie en zou in het najaar 2020 doorgaan. Een tweede editie zou zich meer gaan focussen op de papier- en karton industrie. Een derde editie zou zich mogelijks richten op Actieve & Intelligente verpakkingen.

Heeft u interesse om deel te nemen en/of te spreken op een roadshow, incl. matchmaking evenement, laat ons dit zeker weten! Meer concrete informatie hieromtrent volgt via latere communicatie.

Wij hopen jullie met deze boodschap te stimuleren om te blijven innoveren, waarbij Pack4Food jullie kan bijstaan waar nodig.

Wij wensen jullie, ondanks deze bizarre tijden, een mooi voorjaar en een goede gezondheid toe en vooral: stay safe!

Vriendelijke groeten,

Het Pack4Food team

Hedwige, An, Angelique, Marilien, Jitske & Peter


Keer terug