GREEN-CHEM

Recent werd bij UGent GREEN-CHEM opgestart, een netwerk met het oog op internationale samenwerking rond groene chemie en circulaire economie. Het brengt dus academia en bedrijven samen om samen naar duurzame oplossingen toe te werken. Het algemene doel is het ontwerpen van chemische producten en processen, gebruik makende van hernieuwbare grondstoffen, waarbij gevaarlijke stoffen zoveel mogelijk vermeden worden.

Een van de projecten binnen GREEN-CHEM, onder toezicht van prof. Chris Stevens en in het kader van het doctoraat van Evelien Uitterhaegen, onderzoekt de ontwikkeling van een innovatieve verpakking op basis van twee natuurlijke componenten.

In samenwerking met het Institut National Polytechnique de Toulouse (INPT) en Ovalie Innovation werd een nieuwe extractietechnologie (door middel van een extruderpers) voor valorisatie van plantaardige biomassa ontwikkeld. Daarmee wordt de eerste component, namelijk een hoogwaardige korianderolie, gewonnen. Ondertussen wordt ook gezocht naar verdere valorisatie van de bijproducten van deze extractie.

De tweede component is chitosan. Dit biopolymeer is in principe een gerecycleerd afvalproduct afkomstig van schaaldieren. Dit product heeft een intrinsieke antimicrobiële en antifungale werking en zou dus ideaal dienst kunnen doen als component voor een actief verpakkingsmateriaal, met het oog op het verlengen van de microbiële shelf-life van het verpakte product.

Dankzij de know-how binnen UGent werd een proces ontwikkeld om de twee componenten chemisch met elkaar te linken. Hierbij ontstaat een polymeer dat geschikt is als verpakkingsfolie en waarbij bovendien de antimicrobiële eigenschappen behouden blijven.

Het product is nog in volle ontwikkeling, maar de vooruitzichten zijn positief. Met dit project, en tevens met het hele GREEN-CHEM kader, wil prof. Stevens het publiek bewijzen dat het negatieve imago van ‘chemie’ niet hoeft te volharden, maar dat groene chemie net een plausibel toekomstbeeld kan zijn.

Meer info vindt u op de volgende sites:

https://www.ugent.be/greenchem/en/activities/launchgreenchem

https://www.ugent.be/greenchem/en/greencheminnovations/novel-food-packaging-based-on-coriander-for-increased-shelf-life.htm


Keer terug