Pack4Food werkt samen met duurzaam verpakkingsplatform Pack It Better

De keuze voor een bepaald verpakkingsmateriaal of de samenstelling ervan beïnvloedt de hele recyclageketen. Doordachte keuzes bij het ontwikkelen of de aankoop van verpakkingen verzekeren dat deze doorheen de hele levenscyclus een zo klein mogelijke ecologische voetafdruk achterlaten. Pack It Better stimuleert het ecodesign van verpakkingen door bedrijven en expertisecentra zoals Pack4Food met elkaar in contact te brengen.

Pack It Better is een initiatief van de industrie om tegemoet te komen aan de Europese en Belgische regelgeving inzake verpakkingsrecyclage. Fost Plus en Valipac, de erkende organismes voor de selectieve inzameling, sortering en recyclage van respectievelijk huishoudelijk en bedrijfsmatig verpakkingsafval, verzamelen informatie, tools en cases en coördineren concrete vragen van bedrijven.

www.packitbetter.be

SoMe PackItBetter NL


Keer terug