Seminarie Functionele Barrières

Op dinsdag 11 september organiseerde Pack4Food het seminarie omtrent Functionele barrières. Diverse sprekers stonden op de agenda, met als voornaamste doel om het thema vanuit het oogpunt van alle verschillende stakeholders te belichten.

Liesbeth Van Elsen van het Belgisch Verpakkingsinstituut gaf een algemene introductie over functionele barrières. De basisconcepten omtrent het thema van het seminarie, levensmiddelencontactmaterialen, migratie en functionele barrières werden toegelicht. Vervolgens kwam de huidige wetgeving omtrent het thema aan bod. De kern van de presentatie belichtte de bepalende factoren voor migratie, en waar derhalve rekening moet mee gehouden worden bij het ontwerpen van een functionele barrière. 3 concepten voor functionele barrières werden geïdentificeerd, nl. (1) een binnenzak of liner (een barrière los van de oorspronkelijke verpakking), (2) een coating, laminaat of scavengerlaag (een extra laag die aan de verpakking wordt toegevoegd), en een coëxtrudaat of geco-injecteerde barrière (een barrière die tijdens de productie onlosmakelijk in de verpakking verwerkt wordt). Conclusie van deze inleiding is dat het ontwerp van een functionele barrière op case-by-case basis moet aangepakt worden om tot optimale resultaten te leiden.

Vervolgens kwam Koni Grob van het Kantonales Labor Zürich aan bod, om toe te lichten wat een ‘voldoende bescherming’ van een verpakt levensmiddel kan genoemd worden. Hij pleitte onder meer voor een algemeen aanvaard vastgelegd criterium voor efficiëntie van functionele barrières. Zijn visie is om te zorgen dat migratie tot 1% van wat beschikbaar is in het karton wordt beperkt, dit wordt tevens toegelicht. De theorie werd bijgestaan door enkele voorbeelden van concrete proefopzetten om de efficiëntie van barrières na te gaan. De testmethode werd goed bevonden en gevalideerd voor binnenzakken, maar liners of coatings lijken voor veel bijkomstige moeilijkheden te zorgen, in het bijzonder door het ontbreken van een barrière bij de sluitingen van gecoate dozen. Grob sloot af met een duidelijk overzicht van welk werk reeds gebeurd is, en wat de volgende stappen zijn om tot een compleet begrip te komen van ‘voldoende bescherming’ van levensmiddelen tegen migratie.

Lionel Spack was de eerste spreker uit de industrie en lichtte de aanpak van een voedingsproducent toe. Hij illustreerde 3 benaderingen (via mathematische modellen, via 2D-tests en via 3D-tests) om barrière-efficiënties te testen en hun eigenschappen. Nestlé ontwikkelde in samenwerking met verpakkingssuppliers een testprotocol om in een 3D-systeem de reële migratie gedurende de volledige shelf-life te bepalen. Hierbij doorloopt een functionele barrière alle normale stappen van het productieproces, waarna bij Nestlé na elk kwart van de bewaringsperiode de hoeveelheid migratie naar het verpakte levensmiddel getest wordt. Enkele concrete case studies werden toegelicht. Ook benadrukte hij het belang van andere factoren bij de selectie van een barrière, zoals duurzaamheid, marketing, sourcing, enz…

Caroline Maes van EVAL-Kuraray vertegenwoordigde de kant van de barrier-producenten en begon haar verhaal met een grondige inkadering van het migratie-verhaal, met een focus op minerale olie. Verder werd de samenstelling en de toepassingen van EVAL EVOH toegelicht. Na een verduidelijking van de testmethodes, werden enkele resultaten van barrièretests op verschillende folies gelinkt met O2-transmissiewaarden. Alsook werden polymeerconstanten bepaald om migratiemodellering toe te laten. De testen tonen aan dat EVOH een goeie barrière is voor minerale olie.

Als laatste kwam Geoffrey Waller, consultant bij GW consultants bvba. Hij vertegenwoordigde in naam van Michelman en Smurfit Kappa nv de kant van respectievelijk coatings en absorbers. Hij begon zijn verhaal met een algemene inleiding over coatings en hun vereisten, gevolgd door enkele ontwikkelingen en beperkingen omtrent coatings. Daarna ging hij verder over de introductie van adsorbers en hun werkwijze. Hierbij hoorde ook een introductie van Smurfit Kappa’s Catcherboard en zijn opbouw. Limitaties en voordelen tegenover met polymere barrières werden besproken. Hij eindigde met nog enkele persoonlijke noten omtrent het gebruik en beschikbaarheid van barrières, en het hinderen van ingebruikstelling van barrières door het achterblijven van wetgeving en de druk vanuit het kostenperspectief.


Keer terug