ScreenPack

Producttransport met een minimum aan verlies/beschadiging, tegen een zo laag mogelijke kost voor milieu en bedrijf en dit zowel in klassieke bedrijfsactiviteiten als in e-commerce, is meer dan ooit een belangrijk aspect voor een concurrentiële positie op de markt. Studies tonen immers aan dat zonder een goede verpakking 50% van de voedingsmiddelen de consument niet bereikt1. Bovendien blijkt uit de enquête ‘Duurzaam verpakkingsbeleid’ (2015), van het VerpakkingsCentrum gericht aan diverse bedrijfssectoren, de nood aan specifieke maatregelen voor verpakkingsoptimalisaties.

Vandaag gaat er nog te weinig aandacht naar de efficiëntie van de transportverpakking : er wordt lucht verpakt en getransporteerd, materialen hebben een te hoge kwaliteit voor het te verpakken goed, er is geen aangepast buffermateriaal, de verpakking is te groot2, … Gebrek aan tijd, kennis en financiële middelen worden vaak aangehaald als redenen voor een niet-efficiënte verpakking. Intelligent gebruik van grondstoffen en energie in de verpakkingsketen zijn echter cruciaal zowel op maatschappelijk, economisch als ecologisch vlak. Met voldoende kennis en ondersteuning in preventiemaatregelen en optimalisaties van transportverpakkingen kunnen bedrijven een duurzamer verpakkingsbeleid uitbouwen.

In dit onderzoeksproject worden de krachten gebundeld tussen Fost Plus, VAL-I-PAC, VIL (Vlaams Instituut voor de Logistiek) en de onderzoeksgroep VerpakkingsCentrum/IMO-IMOMEC van de Universiteit Hasselt.

Meer informatie vindt u in het document hieronder.

Bedrijven die geïnteresseerd zijn om dit TETRA-projectvoorstel mee inhoud te geven en te sturen, gelieve voor 29 januari 2016 contact op te nemen met dr. ing. Nadia Lepot, +32 (0) 11 29 21 62, of via nadia.lepot@uhasselt.be


Keer terug