Co-­extrusie van platen en folies @P3Lab UGent

Sedert augustus 2016 beschikt het Centrum voor Polymeer en Materiaal Technologie - CPMT van de Universiteit Gent over een co-extrusie unit. Deze is modulair opgebouwd en kan ofwel 5-laags platen evenals 3-laags folies produceren. Beide opstellingen werken met 3 extruders, waarbij gebruik kan worden gemaakt van:

  1. een schroef met lange compressiezone ofwel
  2. een mengschroef.

De 3-laags folieblaaslijn kan folies met een omtrek van 700mm produceren. De lip opening is 1,5mm waarbij finale folies met diktes van 15 tot 150 µm geproduceerd kunnen worden. Een van de grote voordelen van de opstelling bestaat er in dat pre-testen met een beperkte hoeveelheid materiaal kunnen uitgevoerd worden. De 3-laagse folieblaas unit kan met een hoeveelheid van 50kg basispolymeer gedurende een 8-tal uur operationeel zijn. Een maximale productie van 12kg per uur kan worden behaald.

De plaatextrusie eenheid kan 1/3/5-laags produceren met een dikte tot 2mm en een breedte van 400mm. Voor een optimale productie dient men te beschikken over 150kg basismateriaal.

Op basis van verschillende uitgevoerde testen in het kader van het VLAIO OPTIBARRIER project is - zoals te verwachten - gebleken dat een optimale combinatie van materiaal en procesparameters van groot belang is. De onderlinge viscositeiten van de verschillende lagen dienen optimaal afgestemd te zijn, gezien anders een verschillend vloeifront zal optreden, waardoor er een vervorming van de folies zal optreden tijdens de productie.

Een bijkomend aandachtspunt bij het gebruik van een semi-industriële opstelling is het bepalen van de optimale stuwdruk welke door de extruders gerealiseerd wordt. Indien er gewerkt wordt met een laag schroeftoerental ontstaat er onvoldoende drukopbouw door de extruder. Hierdoor treedt er mogelijks terugvloei en turbulente stroming in de matrijs op. Dit zal variaties in de laagdiktes als gevolg hebben, waardoor voor bijvoorbeeld barrière folies geen uniforme eigenschappen bekomen worden.

Artikel: FLAMINCO


Keer terug