Europees project: GLOPACK

GLOPACK logo (002)

Op 1 juni 2018 werd Glopack gelanceerd door Pack4Food en 15 andere Europese projectpartners. Glopack staat voor "Granting society with low environmental impact innovative packaging".

Het doel van het project is innovatieve en eco-efficiƫnte voedselverpakkingen voor zowel de consument als de bedrijven te faciliteren. Circulaire economie speelt een cruciale rol in dit project, en meer specifiek is het de bedoeling agrovoedings- en verpakkingsafval te beperken.

In de looptijd van het project, 3 jaar namelijk, zullen verschillende prototypes voor innovatieve en eco-efficiƫnte verpakkingen ontwikkeld en op testbasis voorgesteld worden aan de markt om bijgevolg de marktmogelijkheden van deze producten te bestuderen.

Van 13 tot 15 juni vond de kick off meeting met alle projectpartners plaats in Montpellier (Frankrijk) om het tijdsverloop voor de volgende drie jaar vast te leggen.

Voor meer info: peter.ragaert@pack4food.be

Dit project ontvangt financiering van het Horizon 2020 onderzoeks- en innovatieprogramma van de Europese Unie onder grant agreement No 773375.

http://glopack2020.eu/

EU logo


Keer terug