VIS traject - Biogebaseerde / hernieuwbare verpakkingen voor verhittingstoepassingen

Dit deelproject binnen het IWT-VIS-traject "Duurzame en functionele verpakkingen" wenst de hitteresistentie van biogebaseerde / hernieuwbare verpakkingen te verhogen.

Bij de combinatie van duurzame en functionele verpakkingen is er een grote vraag vanuit de industrie naar hernieuwbare verpakkingsmaterialen met hitteresistente eigenschappen. Dit kan gaan om verpakkingsmaterialen geproduceerd uit gerecycleerde en/of biogebaseerde grondstoffen. Hierbij mogen andere functionaliteiten zoals gasbarrière-eigenschappen of sealbaarheid echter niet in het gedrang komen.

Uit een brainstormsessie ter voorbereiding van onderzoeksprojecten naar mogelijke toepassingen van bioplastics voor het verpakken van levensmiddelen kwam naar voren dat naast MAP-toepassingen (verpakken onder beschermende atmosfeer; dit wordt reeds onderzocht in een Collectief Onderzoek: toepasbaarheid van bioplastics voor het verpakken van levensmiddelen), ook hitteresistentie van bioplastics een belangrijke interesse geniet bij de diverse stakeholders.

Het doel van dit onderzoeksproject is dan ook bedrijven concrete hernieuwbare verpakkingsmaterialen aan te bieden met de gewenste functionaliteit inzake hitteresistentie en, indien nodig, gasbarrière-eigenschappen. Na afloop van het project zal onder meer in kaart gebracht zijn welke duurzame materialen (bioplastics en gerecycleerde materialen) voor welk type levensmiddelen gebruikt kunnen worden. Naast het inventariseren van reeds bestaande hitteresistente materialen zal onderzoek uitgevoerd worden om via eigen onderzoekstechnieken binnen de deelnemende onderzoeksinstellingen de hitteresistentie te verhogen. In het onderzoeksproject worden ook casestudies bij de deelnemende bedrijven ingepland, zodat op het einde van het project op industriële schaal de performantie van deze materialen kan nagegaan worden.

Projectfiche:

Betrokken kennisinstellingen: UGent, HoGent, BVI en Verpakkingscentrum.

Looptijd: 1 september 2012 - 31 augustus 2015

Pack4Food contactpersoon: peter.ragaert@pack4food.be of 09 264 99 30

Evenementen in het kader van dit project:

Verslagen: enkel voor VIS-leden

Dit onderzoeksproject kadert in het IWT-VIS-traject “Duurzame en functionele verpakkingsmaterialen”, waarbij naast dit project rond hitteresistentie nog twee andere projecten lopen (project rond het optimaliseren van lasmaterialen en -systemen van verpakkingen en project rond het opstellen van procedures voor productie van voedselveilige verpakkingen


Keer terug