VIS traject -Overzicht bestaande GMP handleidingen en (inter)nationale wetgeving voor voedselverpakkingen

Binnen dit deelproject binnen het IWT-VIS-traject "Duurzame en functionele verpakkingen" worden ondersteunende richtlijnen voor de volledige verpakkingsketen opgesteld. Hiervoor zal enerzijds gesteund worden op beschikbare (commerciële) GMP handleidingen en anderzijds zal dit uitgebreid worden met recente onderzoeksresultaten uit andere deelprojecten van dit VIS-traject

Om de functionaliteit van verpakkingen te verhogen wordt meer en meer gewerkt met multilaagsverpakkingen, waarbij verschillende lagen basiscomponenten, inkten, lijmen en coating gecombineerd worden. Uit vele van deze lagen kunnen componenten migreren naar het verpakte levensmiddel met mogelijke gezondheidsrisico’s tot gevolg. In combinatie met het feit dat er ook alternatieve grondstoffen voor de basiscomponenten op de markt komen zoals gerecycleerde en/of biogebaseerde grondstoffen brengt dit heel wat vragen bij bedrijven met zich mee rond de verschillende aspecten waarmee rekening gehouden moet worden bij de ontwikkeling van duurzame en functionele verpakkingen. Dit loopt parallel met het feit dat voedingsbedrijven en leveranciers van verpakkingsmaterialen steeds meer geconfronteerd worden met een strengere wetgeving, voornamelijk omtrent migratie.

Binnen dit onderzoeksproject werd een handboek opgesteld, Food Packaging, the Road to GMP, dat bestaat uit twee grote luiken:

    1.Overzicht van de (inter)nationale wetgeving:

    Een deel van de wetgeving omtrent voedselcontactmaterialen is reeds geharmoniseerd op Europees niveau. Voor specifieke materialen blijft echter dikwijls de nationale wetgeving nog steeds van kracht. Aangezien voedselverpakkingsmaterialen een zeer internationale markt is, is het voor de Vlaamse verpakkingsbedrijven ook van groot belang om de nationale wetgevingen in de omringende landen goed te kennen. Daarom zal ook hier voldoende aandacht besteed worden in deze gids

    2. Overzicht van de GMP richtlijnen

    Er zijn reeds verschillende (commerciële) GMP handleidingen specifiek voor verpakkingsmaterialen op de markt. De GMP handleiding die in dit deeltraject opgesteld wordt omvat een kruistabel met de verschillende procedures en waar ze te vinden zijn in de andere gidsen. De kruistabel is onderverdeel volgens de 14 PRP’s zoals deze ook in de voedingsindustrie gekend zijn (gebaseerd op de Codex alimentarius). Op deze manier wordt de communicatie tussen de verschillende sectoren (voedings- en verpakkingsindustrie) omtrent GMP versterkt.

Deze worden aangevuld met een uitgebreide inleiding in het thema migratie, en de eigenschappen en productiemethoden van de verschillende verpakkingsmaterialen, inclusief bedrukking. De GMP-richtlijnen van de verschillende gidsen worden ook aangevuld met de laatste bevindingen van migratie-onderzoek.

Projectfiche:

Betrokken kennisinstellingen: UGent, Pack4Food.

Looptijd: 1 september 2011 - 31 augustus 2015

Pack4Food contactpersoon:
a.vermeulen@pack4food.be of 09 264 99 30

Evenementen in het kader van dit project

Dit onderzoeksproject kadert in het IWT-VIS-traject “Duurzame en functionele verpakkingsmaterialen”, waarbij naast dit project nog twee andere projecten lopen (project rond het optimaliseren van lasmaterialen en -systemen en project rond het het verhogen van de hitteresistentie van hernieuwbare/biogebaseerde verpakkingen


Keer terug