VIS-traject: OptiBarrier

Over- vs. Onderverpakken: Wat is de optimale barrière voor de verpakking van mijn levensmiddel?

Hoofdaanvrager: Pack4Food
Looptijd: okt. 2015 - sept. 2019
Onderzoekspartners: LFMFP (UGent), nutriFOODchem ( UGent), CPMT ( UGent), LLT ( KU Leuven), BVI, Verpakkingscentrum ( UHasselt)

optibarrier logos

“OptiBarrier” is een VIS-traject dat gestart is op 1 oktober 2015. Een VIS-traject is een IWT-gesubsidieerd Vlaams Innovatie Samenwerkingsverband dat als doel heeft om de concrete uitdagingen van een collectief van bedrijven door middel van innovatie te beantwoorden. Een VIS-traject richt zich in hoofdzaak op Vlaamse bedrijven, maar staat ook open voor bedrijven buiten Vlaanderen. OptiBarrier bestaat uit drie concrete onderzoeksprojecten rond het centrale vraagstuk: Oververpakken vs. Onderverpakken, ondersteund door een uitgebreide projectoverspannende disseminatie- en een implementatie-pijler.

Structuur

Onderzoeksprojecten in nauwe samenwerking met bedrijven

Het eerste luik van OptiBarrier zal de rol bekijken van verpakking als gasbarrière. Vaak worden levensmiddelen onder gemodificeerde atmosfeer verpakt (MAP) maar met een barrière die dikwijls groter is dan noodzakelijk voor de gewenste houdbaarheid. Anderzijds zijn er levensmiddelen die mits een hogere zuurstofbarrière in de verpakking, een langere houdbaarheid kunnen krijgen. In dit werkpakket zal gekeken worden naar de gasbarrière van monolaags- vs. multilaagsmaterialen, en zal ook gevarieerd worden met de dikte van barrièrelagen. Ook het effect van bewaartemperatuur zal meegenomen worden. In tegenstelling tot vorige onderzoeksprojecten zal in OPTIBARRIER gewerkt worden met concrete levensmiddelen in plaats van simulanten (bijvoorbeeld kookham, kaas, kant-en-klaar maaltijden, ...). Dit maakt de resultaten onmiddellijk implementeerbaar voor de deelnemende bedrijven.

Het tweede luik van OptiBarrier zal de rol bekijken van verpakking als lichtbarrière. Veel levensmiddelen zijn gevoelig aan licht, zeker wanneer er nog restzuurstof aanwezig is in de verpakking. Vanzelfsprekend is er een grote interactie met het luik gasbarrière. In dit werkpakket wordt het effect van de aard van het licht (UV – zichtbaar), de intensiteit van het licht en het type verpakkingsmateriaal op de kwaliteit van het levensmiddel bestudeerd. Er zal gekeken worden naar levensmiddelen met verschillende lichtgevoelige bestanddelen (paté, kookham, aardappelpuree, saus, …) De focus zal liggen op de interactie tussen de dynamische O2-concentratie en de aard/intensiteit van het licht en dient te leiden tot concrete implementeerbare kennis naar de bedrijven toe welk verpakkingsconcept optimaal is voor specifieke levensmiddelen om verkleuring en oxidatie tegen te gaan.

Het derde luik van OptiBarrier zal de rol bekijken van een functionele barrière tegen migratie van (o.a.) minerale oliën en inktscomponenten vanuit de verpakking naar het levensmiddel. In dit deelproject zullen de belangrijkste migrerende componenten geïdentificeerd worden en de efficiëntie van verschillende barrièrelagen en -coatings tegen deze migranten geëvalueerd worden. Verschillende functionele barrière-strategieën zullen geproduceerd en geëvalueerd worden. Doel van dit deelproject is om aan bedrijven gerichte en implementeerbare informatie te kunnen geven over welke functionele barrière een effectieve barrière is tegen een gegeven migrant.

Concrete implementatie bij bedrijven

De resultaten van deze drie onderzoeksluiken, maar ook andere vragen van bedrijven rond design van verpakkingen en duurzaamheid en hoe dit te combineren met de nodige functionaliteit, zullen op een toegankelijke wijze aan de deelnemende bedrijven aangeboden worden. Dit zal gebeuren via diverse kanalen zoals de website, seminaries, gebruikersgroepvergaderingen en bedrijfsbezoeken.

Daarenboven is het de bedoeling dat de resultaten van dit onderzoek in de loop van het project geïmplementeerd worden bij de deelnemende bedrijven. Hiervoor worden verschillende mogelijkheden aangeboden zoals innovatie-adviezen, bedrijfsbezoeken, case studies binnen de onderzoeksluiken, of parallelle KMO- of Sprint-projecten. Op die manier wil Pack4Food de implementatie van dit project op een optimale manier bij u realiseren.

Bedrijven kunnen deelnemen aan OptiBarrier door toe te treden tot het consortium. Hiervoor wordt een jaarlijks lidgeld betaald, dat afhangt van het omzetcijfer (zie tabel). Verder hebben deze deelnemende bedrijven ook toegang tot de adviseerdienst van Pack4Food. Deze dienst is gestart in oktober 2005 en heeft tot doel bedrijven ondersteuning te geven rond innovatie in verpakkingen binnen diverse onderwerpen: barrièreverpakkingen, MAP-toepassingen, actieve en intelligente verpakkingen, bioplastics, gerecycleerde verpakkingsmaterialen, migratie, hitteresistentie,… Naast deze adviseerdienst worden de aangesloten bedrijven ook op de hoogte gehouden van de nieuwe evoluties binnen verpakkingen via aangeleverde publicaties, verslagen van congressen, opleidingen,… Tenslotte bevat Pack4Food ook een belangrijke netwerkfunctie doordat het verschillende stakeholders binnen de verpakkingsketen van levensmiddelen samenbrengt. De huidige leden van Pack4Food vindt u hier.


Keer terug