Smart Packaging for Intelligent Logistics

Pack4Food is partner in Smart Packaging for Intelligent Logistics’ ofkortweg het ‘Smart Packaging’ project. Dit 3 jarig project is gestart in januari 2020 en gesubsidieerd door OPZuid, het Europees Innovatieprogramma van Zuid-Nederland.

De logistieke sector wordt momenteel geconfronteerd met grote uitdagingen en zal de komende jaren drastisch gaan veranderen. Er is de groei van de goederenstromen, tekort aan personeel en verschuiving van de regie naar de consument in een steeds meer geglobaliseerde maatschappij.

Het toepassen van Smart Packaging resulteert in een efficiëntere supply chain met minder afval, minder energieverbruik en minder kosten, terwijl de betrouwbaarheid en kwaliteit van de keten toeneemt en voorspelbaarder wordt.

De fysieke productketen wordt daarbij gekoppeld aan de digitale keten door slimme verpakkingen met bv. geprinte elektronica, connectiviteit met internet en slimme software op basis van Artificial Intelligence (AI) om zodoende de supply chain te optimaliseren en terugkoppeling te krijgen vanuit het klantenveld.

Het doel van dit project is om huidige Smart Packaging technologieën en processen te gaan toepassen doorheen de hele keten bij de verschillende stakeholders in meerdere sectoren (Food, Health care en Hightech). Hierdoor ontstaat een integrale aanpak om te komen tot de beste supply chain oplossingen en dit zonder de individuele belangen uit het oog te verliezen. Voor ieder individueel product gelden immers andere meetparameters die van belang zijn voor de houdbaarheid en kwaliteit van het product gedurende het transport en daarna.

Deze worden dan in het project door alle stakeholders verder ontwikkeld, verbeterd en gestandaardiseerd waardoor er een pallet aan bruikbare meetsensoren en toepassingssoftware ontstaat.

Dit levert grote voordelen op. Zo kan de complete supply chain op zeer nauwkeurig niveau bemeten worden op veel meetparameters en kan de supply chain zodoende continue verbeterd worden (‘feedback’). Door deze kwalificatie in kaart te brengen, kunnen ook de productroutes beter gekozen worden en met grote zekerheid bepaald worden welke route het meest geschikt is voor bijvoorbeeld drank en voedsel, medische producten, hightech meetapparatuur enz. (‘feedforward’).

Voor meer informatie contacteer info@pack4food.be of https://www.aipia.info/smart-packaging-Smart-Packaging-for-Intelligent-Logistics-35.php.

Deelnemende partners zijn:

AIPIA Bright Cape DHL
PACKZ De Budelse Boston Scientific
Holst Center Twinsense Smilde Foods
WUR Universiteit Maastricht Pack4Food
Faes Cases ItoM SenseAnywhere
Metafas Intermann/AIMING

Partnerlogos


Keer terug