Studie van de stabiliteit en reactiviteit van migrerende componenten van inkten en lijmen toegepast in verpakking (MIGRINKT)

Drukinkten en lijmen gebruikt bij verpakkingsmaterialen voor levensmiddelen bevatten o.a. bouwstenen en bijproducten van uithardings- en oplosmiddelen die kunnen migreren naar het levensmiddel en worden bijgevolg primaire migranten genaamd. Deze primaire migranten kunnen mogelijk ook degraderen of reageren en de resp. bekomen afbraak- of reactieproducten worden secundaire migranten genaamd. De stabiliteit en reactiviteit van deze primaire en secundaire migranten uit levensmiddelenverpakkingen zal worden bestudeerd en is tevens het hoofdobjectief van het MIGRINKT-project. Om dit objectief te bereiken werden zes Work Packages (WPs) opgesteld.

WP1 zal bestaan uit een literatuurstudie inzake stabiliteit, reactiviteit en analysemethoden van de meest relevante migranten. In WP 2, 3 en 4 zal simultaan een stabiliteitsstudie van de geselecteerde migranten worden uitgevoerd. Daartoe wordt de afbraak- (voor onstabiele componenten) en vormingskinetiek (voor afbraak- en reactieproducten) onderzocht bij verschillende omstandigheden (temperatuur, tijd, belichting) en dit bij gebruik van verschillende voedingssimulanten. Aangezien voeding zeer heterogeen en complex is, wordt er gebruik gemaakt van voedingssimulanten zijnde: water en azijnzuur (WP2), ethanol(WP3) en Modified PolyPhenylene Oxide of MPPO(WP4). WP5 en WP6 bestaan op hun beurt uit een validatie van de opgestelde kinetische modellen en de algemene coördinatie.

Dit onderzoeksproject wordt uitgevoerd aan de onderzoeksgroep Levensmiddelenchemie en Humane Voeding - UGent (prof. Bruno De Meulenaer), de onderzoeksgroep Duurzame Organische Chemie en Technologie (prof. Norbert De Kimpe en prof. Chris Stevens) en het ILVO.

Meer informatie over dit project kan bekomen worden bij An Vermeulen ( a.vermeulen@pack4food.be; 09 264 99 30).


Keer terug