Toepasbaarheid van bioplastics voor het verpakken van levensmiddelen

Projectaanvraag

De laatste jaren wordt er heel wat werk verricht door zowel bepaalde verpakkingsproducenten als onderzoeksinstituten om de functionaliteit van bioplastics te verbeteren via onder andere lamineren, coaten en blenden van verschillende bioplastics. Het doel van dit project was het onderzoeken van deze nieuwe combinaties naar hun toepasbaarheid om diverse levensmiddelen, gaande van kort houdbare producten (vb. vers vlees) tot lang houdbare producten (vb. koekjes), te verpakken. De focus lag op flexibele biogebaseerde verpakkingen (folieverpakkingen, topfolies en licht diepgetrokken verpakkingen) voor MAP-toepassingen, waarbij de houdbaarheid van de levensmiddelen geëvalueerd werd via verschillende microbiologische en chemische parameters. Voorafgaand aan deze bewaarproeven werd een tabel opgesteld waarin een overzicht gegeven wordt van verschillende parameters, relevant voor het verpakken van levensmiddelen (permeabiliteit, mechanische resistentie, sealkarakteristieken), voor de verschillende materialen. Na de bewaarproeven werden ook bedrukbaarheidstesten en migratietesten voorzien. Daarnaast werden er in de laatste fase van het project casestudies uitgevoerd bij voedingsbedrijven met als doel om de performantie van de onderzochte bioplasticsmaterialen in een productieomgeving te evalueren (vb. compatibiliteit met verpakkingsmachines). Het werkprogramma werd als volgt opgesteld:

  • Karakterisatie van de verschillende aangeleverde verpakkingsmaterialen
  • Invloed van de geselecteerde bioverpakkingen op de houdbaarheid van verschillende levensmiddelen
  • Bedrukbaarheidstesten: in het project wordt nagegaan of er verschillende contactoppervlakken bedrukt kunnen worden en wat de kwaliteit van deze bedrukking is.
  • Migratietesten: in het project wordt nagegaan wat de globale migratie is van verschillende bioplasticsmaterialen
  • Evaluatie van verschillende materialen in de productieomgeving

Resultaten

  • Een grote variatie in filmkarakteristieken werd teruggevonden (hoge en lage barrièrematerialen, elastische en minder elastische films,…).
  • De geteste bioplastics vertoonden voldoende gasbarrière (O2 en CO2) om de houdbaarheid te bewaren onder beschermende atmosfeer, maar de vochtbarrière bleek voor de houdbaarheid van sommige producten een limiterende factor (voornamelijk bij lang houdbare droge producten).
  • De verschillende contactoppervlakken (cellulose en PLA) konden bedrukt worden en de bedrukking was van goede kwaliteit. Het PLA oppervlak bleek wel zeer receptief voor solventen (hoeveelheid residu (te) hoog).
  • De meeste films die gebruikt werden zijn reeds conform de migratiewetgeving.
  • De geteste films liepen vlot over de meeste machines (horizontale en verticale flow pack), maar een goede optimalisatie van de sealeigenschappen (druk, temperatuur en tijd) is nodig.

Algemeen kan dus geconcludeerd worden dat bioplastics potentieel hebben als verpakkingsmateriaal, ook voor MAP verpakking, in de voedingsindustrie en dat enkele zelfs reeds vandaag gebruikt worden. Toch zijn nog enkele aanpassingen nodig vooraleer bioplastics echt kunnen concurreren met conventionele plastics. In eerste instantie is dit de huidige kostprijs die hoger is dan bij conventionele verpakkingsmaterialen. Daarnaast dient voor bepaalde verpakkingstoepassingen de vochtbarrière nog te verbeteren. Verdere aandachtspunten zijn de sealeigenschappen en de broosheid van sommige bioplasticsverpakkingen.

Projectfiche

Betrokken kennisinstellingen: nutriFOODchem, LFMFP, Verpakkingscentrum, Hogeschool Gent, BVI, VKC

Looptijd: 1 september 2010 - 31 augustus 2012

Pack4Food contactpersoon:

peter.ragaert@pack4food.be of 09 264 99 30

nanou.peelman@UGent.be of 09 264 61 41

Evenementen in het kader van dit project

Seminarie: Verwerking en toepasbaarheid van bioplastics voor het verpakken van levensmiddelen - 26 maart 2013


Keer terug