VIS traject - Optimalisatie en verbetering lasmaterialen en systemen

Dit deelproject binnen het IWT-VIS-traject "Duurzame en functionele verpakkingen" wenst concrete oplossingen aan te bieden rond verschillende aspecten van de sealproblematiek bij verpakkingen.

De las van een verpakking vormt één van de belangrijkste problemen bij het verpakken van levensmiddelen met negatieve gevolgen zoals vertraging van het verpakkingsproces, hypothekeren van de gewenste houdbaarheid en creëren van extra verpakkingsafval. Om een meer gedetailleerd inzicht te krijgen in de problematiek van het lassen waarmee de bedrijven geconfronteerd worden, werd een uitgebreide enquête gestuurd naar de leden en contacten van Pack4Food, BVI en het Verpakkingscentrum. Van de verschillende bedrijven die de enquête hebben ingevuld, waren er 12 voedingsproducenten, 5 verpakkingsproducenten en 4 leveranciers van machines of gassen. Dit toont aan dat dit onderwerp verschillende stakeholders aanbelangt. Ook 2 bedrijven uit de sector van de farmacie en cosmetica toonden hun belangstelling in dit onderwerp.

Binnen de sealprocessen zijn de belangrijkste problemen:

  • lekken (25%)
  • laskwaliteit (21%)
  • vervuiling van de lasnaad (14%).

Vele bedrijven gaven ook aan nood te hebben aan een online detectiesysteem, onder meer voor het identificeren van microlekken.

Het doel van dit onderzoeksproject is de interactie in kaart te brengen tussen de verschillende aspecten die een belangrijke rol spelen bij de kwaliteit van de lasnaad:

  • dikte van de lasnaad
  • instellingen van de machine
  • af te vullen levensmiddel
  • compatibiliteit tussen onderfolie (vb. thermoformeerschaal) en bovenfolie (vb. topfilm).

Daarenboven zullen verschillende off-line en on-line technieken bestudeerd worden om de sealkwaliteit van een verpakking te controleren. Dit moet leiden tot een verminderde uitval door lekkage in de verpakking wat ook een goede indicator kan zijn voor de economische meerwaarde die uit dit deelproject kan resulteren. Een betere sealkwaliteit en het voorkomen van microlekken kan ook een belangrijke invloed hebben op de houdbaarheid van verpakte levensmiddelen met een langere houdbaarheid. Dit moet bedrijven in staat stellen om hun afzetmarkt naar verder gelegen exportzones te handhaven en eventueel verder uit te breiden.

Onderzoek naar de toepasbaarheid van bio-seallagen kan tegelijkertijd het aandeel van innovatieve bioplastics-folies ook doen verhogen. Tenslotte zal in dit onderzoeksproject ook getracht worden extra functionaliteit mee te geven aan de lasnaad door integratie van een selectieve doorlaatbaarheid naar bepaalde gassen toe.

Projectfiche:

Betrokken kennisinstellingen: UGent, KULeuven, BVI en Verpakkingscentrum.

Looptijd: 1 september 2011 - 31 augustus 2014

Pack4Food contactpersoon: peter.ragaert@pack4food.be of 09 264 99 30

Evenementen in het kader van dit project:

Verslagen: enkel voor VIS-leden

Dit onderzoeksproject kadert in het IWT-VIS-traject “Duurzame en functionele verpakkingsmaterialen”, waarbij naast dit project rond sealing nog twee andere projecten lopen (project rond hitteresistentie van hernieuwbare/biogebaseerde verpakkingen en project rond het opstellen van procedures voor productie van voedselveilige verpakkingen


Keer terug