Onderzoeksprojecten

Lopende projecten

  • BIO-FUN Functionaliteit van bioplastics (met focus op de sealperformantie)
  • CIRCOPACK Veilige en performante voedselverpakkingen binnen circulaire economie
  • Cool & Fresh Delivery In dit project onderzoeken VIL en Flanders’ FOOD hoe e-commercebedrijven de logistiek van verse gekoelde voedingsproducten best kunnen aanpakken met oog voor voedselveiligheid, duurzaamheid en betaalbaarheid.
  • Europees project: GLOPACK Granting society with low environmental impact innovative packaging
  • ReFOIL Recyclage van meerlaagse verpakkingsfolie
  • ROMIL Risicoprioritering en ontwikkeling van multimethoden voor de analyse van migrerende inkt- en lijmcomponenten via voedselcontactmaterialen in levensmiddelen
  • Smart Packaging for Intelligent Logistics Pack4Food is partner in ‘Smart Packaging for Intelligent Logistics’ of kortweg het ‘Smart Packaging’ project. Dit 3 jarig project is gestart in januari 2020 en gesubsidieerd door OPZuid, het Europees Innovatieprogramma van Zuid-Nederland.