Publicaties

Pack4Food publiceert regelmatig in nieuwsbrieven en vakbladen rond innovaties in verpakkingen

Nieuwsbrieven

Tot en met 2013 publiceerde Pack4Food twee-wekelijks in de nieuwsbrief van FoodGate. Vanaf 2014 publiceert Pack4Food zijn eigen nieuwsbrief, waarop u hier kan inschrijven.

Alle artikels van Pack4Food vindt u hier per thema.

VERSLAGEn van congressen en symposia

De verslagen van bijgewoonde congressen en evenementen rond verpakking, worden ter beschikking gesteld van onze leden.

Publicaties

Naast nieuwsbrieven publiceert Pack4Food ook artikels in vakbladen: